Produktuppdateringar november 2020

Produktuppdateringar november 2020

Produkt­­uppdateringar november 2020

 

Innehåll

Övergripande uppdateringar

Projekthantering och Arbetsorder

Personalliggare och Passage

Verktygshantering

Vill du hellre ladda ner informationen? Det gör du här.

 

Övergripande uppdateringar

 

 • Möjlighet till kundunika lösningar för att fylla i Word-mallar
  Ett Word-dokument med fördefinierade “datataggar” kan bifogas på en arbetsorder. Denna kan sedan laddas ner från arbetsordern med redan ifyllda fält och kompletteras av till exempel en arbetsledare. Dokumentet kan sedan på nytt bifogas till arbetsordern.

 

 • Ny PDF-visare i appToolbox för iPhone och iPad (iOS).

 

Projekthantering och Arbetsorder

 

 • Nyhet! Bifoga filer direkt på ett projekt eller installerade enheter
  Lägg till dina filer direkt på ett projekt och/eller installerade enheter. På så sätt behöver de inte bifogas på varje arbetsorder – dokumenten läggs automatiskt till om projektet eller den installerade enheten finns med på arbetsordern. Filerna finns tillgängliga under Bifogat-fliken och delas upp på projekt och installerade enheter.

 

 • Möjlighet till delfakturering i BL Administration och Visma eEkonomi-integrationerna.

 

 • En ny installerad enhet kan läggas till/skapas upp direkt på en arbetsorder i amToolbox.

 

 • Start- och stopptid för tidrapportering kan nu visas och redigeras i amToolbox.

 

 • Förbättrad visning av telefonnummer till kontaktperson i appToolbox.

 

Personalliggare och Passage

 

Övergripande uppdateringar

 • Sätt olika rättigheter kring redigering av tillträdesscheman
  En medarbetare som har rättighet att ändra i scheman för en specifik arbetsplats, kan nekas möjlighet att redigera scheman som används på samtliga arbetsplatser ni lagt upp i amToolbox.

 

 • Hantering av oregistrerade ID06-kort på en arbetsplats
  När ett giltigt, men tidigare oregistrerat, ID06-kort scannas på en arbetsplats kan det nu direkt hanteras under Tillträdes-fliken i amToolbox. Kontrollen av kortet (om det är giltigt) görs när det registreras för tillträde på arbetsplatsen.

 

 • Förbättringar i logiken när/om ID06:s onlinetjänst ligger nere eller tar för lång tid att svara.

 

Smartlås

 • Se vilka lås som öppnats direkt i passageloggen
  Utöver att se vilken AddBox som låst upp ett lås kan du även se vilket specifikt lås, kopplat till din AddBox, som låsts upp. Detta ger dig en mer detaljerad överblick om du exempelvis har mer än ett lås kopplat till din AddBox.

 

Verktygs­hantering

 

 • Nyhet! Välj vilka sökresultat som visas
  I Verktygssök i amToolbox kan enskilda användare välja vilka kolumner som ska synas i sökresultatet. Välj vilka kolumner som ska visas genom att bocka för dem.

 • Förbättring av autonumrering i appen
  Om du avbryter att lägga till ett nytt verktyg i amToolbox eller appToolbox innan du sparat förblir numret som autogenererades tillgängligt att använda nästa gång du skapar upp ett verktyg.

 

Vill du veta mer om någon av våra produktuppdateringar?

Hör av dig till Marie Andersson, Customer Success, på marie.andersson@addmobile.se eller er projektledare så hjälper vi er gärna.

Här hittar du alla produktuppdateringar