Produktuppdateringar februari 2021

Produktuppdateringar februari 2021

Produkt­­­uppdateringar februari 2021

 

Innehåll

Övergripande uppdateringar

Projekthantering och Arbetsorder

Personalliggare och Passage

Verktygshantering

Vill du hellre ladda ner informationen? Det gör du här.

Övergripande uppdateringar

 

 • Symbolen/ikonen som används för att förstora textrutor och kartor i systemet har anpassats och gjorts mer transparent för att inte dölja underliggande information. När du håller muspekaren över ikonen slutar den att vara transparent.

Projekthantering och Arbetsorder

 

 • Nyhet! Möjlighet att skapa otilldelade Moment
  Nu kan du skapa Moment som inte tilldelas någon person utan istället blir tillgängliga för alla som har tillgång till arbetsordern. Medarbetare som tilldelats den aktuella arbetsordern kan i appen välja att antingen tilldela momentet till sig själv, eller att låta det förbli tillgängligt för andra.

 

 • Nyhet! EDI-koppling till AXS Nordic
  Vi kan nu ta emot EDI-ordererkännande från AXS Nordic.

 

 • Möjlighet att markera en kalkyl som “Förlorad”
  Har ni skapat kalkyler eller offerter som sedan inte omvandlas till arbetsorder kan dessa anges som ”Förlorade” och hamnar därmed under en egen rubrik.

 

 • Numrering av kalkyler och offerter
  När du skapar kalkyler tilldelas de nu automatiskt ett nummer som även finns med på offertutskriften. Detta nummer påverkar inte tilldelningen av ordernummer om en arbetsorder sedan skapas upp utifrån en kalkyl.

 

 • Adressändring och ÄTA
  Görs adressändringar på en arbetsorder som har ÄTA-order kopplade till sig slår adressändringen igenom även på de underliggande ÄTA-orderna.

 

 • Två nya kolumner i TB/TG-rapporten: “Beräknad prognosfakturering X%” och “Kvar att fakturera X%”
  Få fram beloppet som behöver faktureras för att uppnå det beräknade resultatet. Beräkningen baseras på loggade kostnader kopplade till arbetsordern och/eller projektet samt den täckningsgrad ni prognostiserar. “Kvar att fakturera” visar det framräknade värdet minus det belopp som redan skickats till fakturering.

 

 • Layoutförbättringar för blanketter i appen
  Långa texter radbryts nu bättre utifrån telefonens storlek.

 

 • Nytt datumformat för “Deadline” på en arbetsorder i appen
  När du anger en deadline på en arbetsorder görs det nu med datum och tid i enhetlighet med hur det fungerar övergripande i det centrala systemet.

 

 • Nytt datumformat på orderrader i appen
  Orderdatumet på en orderrad visas endast med datum om du inte aktiverar att även tid ska synas. Detta är samma inställning som länge använts i vårt centrala system.

 

 • Nytt sätt att skapa upp artiklar
  Möjlighet att skapa upp nya artiklar i systemet baserat på de artiklar som kommer in från era EDI-följesedlar.OBS! Funktionen kräver inventering av existerande integrationslogik till ditt affärssystem, samt konfiguration och test. För mer information kontakta Marie Andersson, Customer Success, på marie.andersson@addmobile.se, eller er projektledare.

 

Personalliggare och Passage

Passage

 • Korrigering av fel kring Tillträdesgrupper och individers koppling till dem
  En felaktig spärr hos oss gjorde att du tidigare inte kunde koppla en person till en gemensam tillträdesgrupp om personen i fråga redan var tillagd i tillträdesgruppen, men på en annan arbetsplats. Detta är nu åtgärdat!

 

Verktygs­hantering

 

 • Förbättring kring förflyttning av verktyg i appen
  Nu kan du scanna multipla verktyg i följd och sedan flytta dem alla samtidigt till en ny plats via funktionen “Verktygskorg”.

 

 

Vill du veta mer om någon av våra produktuppdateringar?

Hör av dig till Marie Andersson, Customer Success, på marie.andersson@addmobile.se eller er projektledare så hjälper vi er gärna.

Här hittar du alla produktuppdateringar