Snabbare
fakturering

Arbetsorder


Med vår arbetsorder får du bättre koll på er orderhantering och fakturerar både snabbare och mer precist. Använder du även funktionen för kalkyl och offert i vårt projekthanteringssystem kan du generera en arbetsorder baserat på en accepterad offert eller enkelt skapa upp arbetsorder utifrån annat underlag. Arbetsordern skickas sedan till fältpersonalens smartphones. I appen får de informationen de behöver för att utföra arbetet och rapporterar löpande tillbaka om status, använt material, nerlagd tid, tar foton och fyller i kontrollblanketter.

Eftersom all information samlas i projekthanteringssystemet kan ni enkelt hålla er uppdaterade om hur arbetet fortlöper. Attesterade arbetsorder och fakturaunderlag skickas till ert affärssystem för lönehantering och fakturering – vi integrerar till de system ni redan använder och är vana vid.

Använder ni dessutom våra funktioner för resursplanering, projektuppföljning och leverantörsfakturor får du ett kraftfullt verktyg som ger dig ökad kontroll på hela flödet – från förfrågan till uppföljning av projektet och dess vinst.

Enkelt, effektivt, och högre kvalitet


Fördelar

 • Ökad lönsamhet och förbättrad likviditet
 • Snabbare och enklare fakturering
 • Enkelt för alla att använda
 • Integrerar med de flesta system
 • Branschanpassad tjänst
 • Vi hjälper dig med hela implementeringen

Funktioner

 • Smidig materialrapportering
 • Enkel tidsrapportering
 • Dela upp arbetet i moment
 • Lägg till ÄTA både centralt och i appen
 • Hantera och fyll i blanketter
 • Koppla till körjournal och verktygshantering

Vi har mer än arbetsorder! Vårt projekthanteringssystem innehåller ett flertal moduler så att du ska kunna hantera samtliga delar av ditt projekt från ett system.

Läs mer om projekthantering

Det får du som kund hos oss

Contractor fakturerar nu mer precist


Ida och Marcus på byggbolaget Contractor berättar hur vår digitala arbetsorder och verktygshantering effektiviserat och underlättat arbetsdagarna för både personalen på kontoret och fältet.

Byggarbetare i gula arbetskläder som asfalterar på en stadsväg med en röd asfaltsmaskin.

Bättre rutiner för Syd­beläggningar


AddMobiles arbetsorder har bland annat hjälpt Sydbeläggningar att få till bättre arbetsrutiner, både på fältet och kontoret, samt snabbare fakturering.

Läs mer

Integrerar till exempel med


Vi integrerar snabbt och enkelt med de flesta typer av system: affärssystem, lönesystem, branschprogram, kundprogram och kundportaler. Vi har också kopplingar mot flera av Sveriges ledande hantverksgrossister, vilket innebär att det du handlar automatiskt lägger sig på rätt arbetsorder som en materialrad.

Det ska vara enkelt för dig att koppla på oss till de system du redan använder och är van vid – vi anpassar oss till ditt arbetssätt.

Läs mer om vilka system vi integrerar med

”Det bästa med samarbetet är att AddMobile är lyhörda och villiga att anpassa och förbättra produkten tillsammans med oss.”

Henrik Ahlbin, projektchef på Arbetslaget Hjelm & Co

Vanliga frågor


Här får du svar på det som många vill veta om vår arbetsorder.

Kan vi skapa arbetsorder via appen ute på fältet?

Ja. Ni kan även skapa en ÄTA på en befintlig arbetsorder.

Går det att göra blanketter obligatoriska?

Ja, det går bra. Det går även att göra enskilda frågor eller val i en blankett obligatoriska, om inte hela blanketten ska vara obligatorisk.

Kan vi hantera återkommande arbeten?

Ja. Med hjälp av olika tidsintervaller kan du till exempel välja att en arbetsorder ska återkomma varannan vecka, en gång i månaden eller en gång per år. Ni kan när som helt enkelt gå in och uppdatera arbetsordern eller ändra tidsintervall för när den ska återkomma.

Går det att tilldela olika behörigheter för olika medarbetare?

Ja, det går bra. En arbetsledare kan till exempel få rättighet att skapa arbetsorder medan fältpersonalen endast får fram informationen de behöver för att kunna genomföra arbetet och kunna registrera timmar och material på ordern.

Vill du veta mer?

Ring Marie!
Innesäljare och Customer Success
marie.andersson@addmobile.se

040-66 33 115