För fordon med
flera förare

Körjournal Förar-ID


Har du fordon som körs av flera medarbetare? Är det svårt att hålla koll på vem som kört dem och och när? Vår körjournal med föraridentifikation ser till att du inte behöver tänka mer på det.

Genom att installera en kortläsare i fordonet kan föraren – utan omvägar till kontoret – enkelt identifiera sig innan avfärd. Identifiering görs med antingen tagg eller ID06-kort. Som ID06-ackrediterad leverantör krävs dessutom ingen förregistrering av ID06-kortet.

Ni får en tillförlitlig positionering och ökad säkerhet för företag med fältpersonal som arbetar själva. Dessutom är den enkel för alla att använda.

Enkel, effektiv och automatisk


Fördelar

  • Identifiering med ID06 eller tagg
  • Ingen förregistrering krävs för ID06-kort
  • Förare kan enkelt växla mellan fordonen
  • Körningar registreras automatiskt
  • Koppla till vår projekthantering för debiterbara körningar

Funktioner

  • Funktion för trängselskatt
  • Administrera i app eller centrala systemet
  • Integration till lönesystem
  • Skapa rapporter, till exempel månadsvis
  • Fyll i ärendeinformation, till exempel vem som besökts

Vår körjournal går även att få utan föraridentifiering och med en så enkel installation att du fixar den själv. Fungerar till exempel bra för fordon som endast körs av en förare.

Här hittar du vår andra körjournal

Körjournalerna går att använda tillsammans med vårt projekthanteringsverktyg. Då kan du enkelt koppla en körning till ett projekt för att kunna debitera resan. Med projekthanteringen kan du bland annat även skapa arbetsorder och kalkyler, tidrapportera, registrera använt material och följa upp arbetet – för bättre koll på projekten.

Här hittar du vår projekthantering

 

Så här fungerar körjournalen


Hand som håller en mobil med körjournalsinformation på skärmen

Nöjda kunder hos AB Sjöbohem


Genom att använda vår körjournal lägger AB Sjöbohem nu mindre tid på att föra körjournal och mer tid på sina hyresgäster.

Läs mer om hur vår körjournal underlättar för AB Sjöbohem

Vanliga frågor


Här får du svar på det som många vill veta om vår körjournal med förar-ID.

Kan vi själva montera GPS:en?

Ja, det kan ni. Ni kan också boka in en tid med en montör ni väljer för jobbet.

Är ni godkända av Skatteverket och uppfyller ni deras krav för körjournal?

Skatteverket godkänner inga kommersiella aktörer av körjournal eller ställer specifika krav på varken manuella eller elektroniska körjournaler. De har däremot utfärdat rekommendationer om vad körjournalen bör innehålla för information och vi tillmötesgår samtliga av dessa rekommendationer. 

Kan vi se våra fordon i nutid på en karta? Får vi det?

Ja, det kan ni och det får ni så länge det finns en legitim anledning till detta.

Kan ni hjälpa oss med integritetsfrågor för körjournalen?

Ja, vi hjälper ofta till med denna typen av frågor och har god erfarenhet av att informera om hur ni får och inte får använda körjournalen. 

Vill du veta mer?

Ring Marie!
Innesäljare och Customer Success
marie.andersson@addmobile.se

040-66 33 115