Mobil arbetsorder och tidrapportering

Mobil arbetsorder och tidrapportering

Gör din arbetsdag enklare

Med fältpersonal kommer pappersarbete, jagande av tidssedlar och slarvigt ifyllda pappersorder. Låt vårt mobila system för montörer, servicetekniker och fordon underlätta för dig!

Med hjälp av AddMobile Mobil arbetsorder kan du som arbetsledare på ett enkelt sätt planera arbetet och resursfördelningen, genom att du hela tiden har full koll på vad som händer på fältet. Alla arbetsorder, uppdragsbeskrivningar och tidrapporteringar sköts digitalt, vilket betyder bättre service åt kunderna och färre körningar för fältpersonalen.

Varför ska du använda AddMobile Toolbox?

 • Mobil arbetsorder som skickas direkt till fältpersonal.
 • Enklare tidrapportering och hantering av arbetsorder.
 • Skapa en favoritvy och få bättre översikt på alla arbetsorder och fältarbeten.
 • Snabbare fakturering och mindre administration.
 • Enkel att integrera med olika ekonomisystem och grossister.

Hur fungerar AddMobiles mobila arbetsorder?

Med AddMobile Toolbox kan du enkelt skapa arbetsorder och planera uppdrag samt skicka dem direkt till fältpersonalens smartphones. I webbläsaren kan du sedan följa status på alla uppdrag, sysselsättning på de olika medarbetarna och få överblick över alla nerlagda timmar. Detta ger dig både bättre kontroll över pågående samt utförda uppdrag, minskar körningarna och sparar tid och pengar.

Vår mobila lösning ger också fältpersonalen möjlighet att bland annat se en fullständig uppdragsbeskrivning och information om kunden. De får all information de behöver och rapporterar direkt i sin smartphone.

AddMobile Toolbox är ett komplett system för mobil arbetsorderhantering och går att få med olika funktioner så att de passar just din verksamhet. Exempel på funktioner:

 • Mobil orderhantering
 • Tidrapportering
 • Resursplanering och kalender
 • Ändring och tilläggsarbeten (ÄTA)
 • Hantera bifogade filer
 • Formulär och checklistor
 • Elektroniska följesedlar
 • Digital signatur
 • Integrationer till andra system

Vill du veta mer om vår mobila arbetsorder?

 

KONTAKTA OSS IDAG

Tidrapportering

Förutom att enklare hantera arbetsorder så kan fältpersonalen på ett enkelt sätt löpande rapportera tid och koppla den direkt till olika projekt genom modulen för tidrapportering. Rapporteringen sker dagligen direkt i deras smartphone och de slipper skriva en separat tidrapport på papper.

Alla timmar samlas upp för respektive projekt och anställd. Arbetsledaren kan då enkelt attestera dem på sin dator och använda dem som underlag för att debitera kunder och betala ut lön.

Alla lönearter som används (normal arbetstid, övertid, frånvarokoder) läggs in i tidrapporteringssystemet.

Projektuppföljning

Timmar och kostnader springer lätt iväg i ett projekt men med hjälp av AddMobile Projektuppföljning är det enkelt att följa utvecklingen i förhållande till planeringen – redan från dag ett.

I projektuppföljningen kan du lägga in deadlines, beräknade timmar, fördela kostnader på olika kategorier och få fram vinsten. Bestäm själv hur enkel eller avancerad uppföljningen ska vara. Inrapporterad tid och kostnader kopplas löpande till estimatet och med hjälp av en översiktsbild får du fram en grafisk sammanfattning över projektets status. Detta gör det enkelt att läsa ut om till exempel ett projekt stannat upp, timmarna överskridits eller allt går enligt planerna. Självklart kan ändringar och tillägg göras under projektets gång!

Integrationer

Integration med andra system (till exempel ekonomisystem) görs med färdiga gränssnitt. Överföring av data till och från systemet görs enklast genom att utnyttja AddMobiles API-gränssnitt som finns tillgängligt i både XML- och ASCII-format.

Integrationerna kan vara allt från enkla, standardiserade till mer komplexa. Vi har stor erfarenhet av integrationer och vårt API kan användas för de flesta typer av system. Du kan till exempel hämta kund- och artikelregister direkt från ekonomisystemet och slippa dubbelstansning. Du kan också skicka färdigt faktureringsunderlag från det mobila systemet vilket snabbar upp faktureringen.

Det är också möjligt att få elektroniska följesedlar från grossister. Vårt API har kopplingar mot flera av landets ledande grossister på hantverkssidan – framförallt inom el och VVS. Detta innebär att följesedeln på det som montören handlat i butiken hos grossisten omedelbart skickas ut elektroniskt till smartphonen och lägger sig på rätt projekt som en materialorder. På så vis slipper man ta med sig följesedelpappret och ändra manuellt på den. Ändra direkt till rätt antal i smartphonen och fakturera snabbare och mer korrekt.

Vi kan integrera med:

 • Specialprogram, till exempel branschprogram.
 • Grossister, elektroniska följesedlar.
 • Kundportaler. Vilket innebär att du till exempel kan lägga ut information i realtid.
 • Kundprogram. Till exempel kan du få in order automatiskt i ärendehanteringssystemet och returnera orderstatus.
 • Ekonomi- och affärssystem. Vi har färdiga moduler mot bland annat Visma Administration, Visma Compact, Fortnox, Briljant och Pyramid.

 

 

 

 

Vill du få en komplett lista på integrerade grossister och
ekonomisystem?

 

KONTAKTA OSS IDAG

Fördelar

 • Bättre planering och mindre reskostnader för fältpersonal och förare eftersom nya uppdrag skickas ut direkt under dagen. De slipper åka till kontoret för att få skriftliga uppdrag, vilket också är positivt för miljön.
 • Allt rapporteras in direkt, vilket leder till minskad risk för handhavande fel och mindre administration.
 • Allt finns i klartext direkt i smartphonen – mindre missförstånd! Både kunder och anställda kommer att uppleva en högre kvalitet.
 • Fakturera snabbare (många gånger redan samma dag) och förbättra kassaflödet. När arbetet är utfört skickas det färdiga uppdraget in direkt istället för att behöva vänta på en sammanställning som görs en gång i veckan.
 • Mindre stress för både ägaren och arbetsledaren – allt finns i databasen och inget glöms bort.

Koppla ihop AddMobile Mobil arbetsorder med våra övriga lösningar och få allt i samma system.