ID06 Maskinsäkerhet

Maskinsäkerhet

Säkra din byggarbetsplats med AddMobile Maskinsäkerhet och ID06

Hur fungerar det?

AddMobile Maskinsäkerhet ser till att din byggarbetsplats är så säker som möjligt genom att endast behörig personal kan använda fordon och maskiner som exempelvis hjullastare, skylift eller truck. Personalen aktiverar fordonet med sitt ID06-kort, systemet har då möjlighet att stämma av mot det centrala administrationsprogrammet, vilket gör att personal som saknar behörighet inte kan starta maskinen. På så sätt ökar du maskinsäkerheten och minimerar risken för olyckor samtidigt som du kan mäta drifttimmar, optimera nyttjandet, planera för underhåll samt skapa underlag för debitering av till exempel personaltimmar. Du kan även begränsa hur länge en användare får bruka en maskin, till exempel vid restriktioner för tidsanvändning.

 Vill du veta mer?

Kontakta oss

 

Koppla ihop AddMobile Maskinsäkerhet med våra övriga lösningar – få allt i samma system!