Fleet management

Fleet management

Kontrollera fordonsflottan

Har du en fordonsflotta som du behöver kontrollera? Med vår Toolbox får du enkelt hjälp med Fleet management. Vi erbjuder en rad olika lösningar för att passa just ditt företags behov.

Vi har lösningar för bland annat:

 • Betongtransport
  (betongbilar, rotpumpar och betongpumpar)
 • Asfalt
 • Mobilkranar
 • Anläggningsmaskiner
 • Specialtransport
 • Godstransporter
 • Bilpooler

 

Information i realtid

Med vår fleet management kan du i realtid kontrollera fordons position och status. Det är enkelt att skicka information till chaufförernas smartphone om bland annat planerade körorder och avvikelser. Nya chaufförer hittar snabbt tack vare röststyrd och visuell guidning till platsen för aktuellt uppdrag. Det blir också enkelt att fylla i fraktsedlar och tidrapporter direkt i den mobila handdatorn. När godset är avlämnat kan mottagaren skriva under direkt på skärmen vilket snabbar på fakturering.

Medarbetarna på kontoret får bättre kontroll och kan enkelt hålla kontakten med chaufförerna och planera resurserna. Våra fordonslösningar är intuitiva med lättnavigerade menyer. Vi hjälper dig att hantera hela körorderprocessen med allt från kunder, uppdrag och fordon till objekt, tid och material. Fordonen kan följas i realtid på en karta, där man med olika färger och symboler direkt kan se orderns eller fordonets status. Statusen kan ändras genom manuell inmatning eller automatiskt med hjälp av till exempel geofence-zoner.

Kontrollera dina anläggningsmaskiner

För anläggningsmaskiner får du via GPS både ett stöldskydd och ett sätt att mäta hur maskinerna används – om de till exempel plogar, saltar eller fräser asfalt. Med den informationen kan du planera maskinernas utnyttjande mer effektivt och på så sätt förbättra kapaciteten hos företaget.

Betongtransport

Vi erbjuder ett komplett fleet management-system för betongtransporter. Systemet består av en webbaserad del där orderhantering och planering av leveranser görs samt en mobil enhet i betongfordonet. Den mobila enheten är en app och/eller GPS som hanterar leveransens olika skeden och status. Vårt system integreras mot ert befintliga ERP-system och ger på så sätt ett totalt digitaliserat leveransflöde.

Vi hjälper dig gärna att hitta en lösning som passar just din fordonsflotta!

Bilpoolen

En av våra fleet management-lösningar är Bilpoolen för företag – ett behändigt och flexibelt bokningssystem för tjänstebilar.

Med hjälp av Bilpoolen slipper du att hämta upp bilen och kvittera ut nycklar under bestämda kontorstider. Istället sker upphämtning och återlämning med hjälp av registrerat ID-kort (till exempel ID06). Detta innebär bland annat att parkerings- och upphämtningsplatser kan vara i anknytning till buss- eller tågstationer. Bokningarna registreras på webben av användaren och informationen finns hela tiden tillgänglig och hanteras automatiskt av vårt system. Du får även ut en tydlig behovsanalys som kan vara ett stöd vid planläggning och utplacering av bilarna enligt efterfrågan. Med Bilpoolen kör du färre onödiga turer samt minskar både bränslekostnaderna och din miljöpåverkan.

Hur fungerar Bilpoolen?

 • Tillgänglighet dygnet runt
 • Automatisk elektronisk körjournal
 • Körningen kan användas som debiteringsunderlag

Boka
Logga in på hemsidan för att boka bil. Fyll i bokningsuppgifter (datum, tid, upphämtningsplats, extra utrustning, medpassagerare). Du får ett sms med din bokningsbekräftelse – klart!

Upphämtning
30 minuter innan upphämtning får du ett sms med uppgifter om den bil du tilldelats. Detta för att kunna bortse från bilar med oförutsedda hinder – till exempel punktering. För att låsa upp bilen håller du upp ditt registrerade ID-kort mot läsaren i framrutan tills bildörrarna öppnas. Ta fram bilnycklar och drivmedelkort ur säkerhetsboxen som finns i bilen.

Under körningen
Under körningen används bilnyckeln för att låsa och låsa upp bilen.

Återlämning
Återvänd till upphämtningsplatsen och parkera bilen. Lägg tillbaka bilnycklar och drivmedelkort i säkerhetsboxen. Lås bilen genom att hålla upp ditt registrerade ID-kort mot läsaren i framrutan tills bildörrarna låses. Därefter finns det ett 15 minuters tidsintervall för att kunna låsa upp bilen om du har glömt kvar något.