Integritetspolicy och cookies


Den 25 maj 2018 antog Europeiska unionen lagar om dataskydd: GDPR, som står för generell databeskyddsbestämmelse. I denna integritetspolicy beskrivs principerna för behandling av personuppgifter som vi tillhandahåller när du kommer i kontakt med oss, till exempel via våra hemsida eller vid användning av våra tjänster.

Vilka vi är

AddMobile AB, organisationsnummer 556654-1156. Vår webbplatsadress är: https://www.addmobile.se.

I denna integritetspolicy beskrivs bland annat:

 • vilken typ av personuppgifter AddMobile kan samla in.
 • för vilka ändamål AddMobile kan använda personuppgifter.
 • hur AddMobile behandlar personuppgifter.
 • dina rättigheter beträffande insamlade personuppgifter.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter vi samlar in

AddMobile samlar in uppgifter för att våra tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du fyller i ett formulär på hemsidan, söker en tjänst eller kontaktar oss för support.

Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra sajter och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet.

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det med ditt samtycke och/eller på behovsbasis. De uppgifter vi samlar in alternativt efterfrågar beror på sammanhanget för dina interaktioner med AddMobile, dina val, inklusive dina integritetsinställningar, och de tjänster och funktioner du använder.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder information som vi samlar in för grundläggande skäl som beskrivs mer utförligt nedan:

 • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster vi erbjuder.
 • för att fullgöra det åtagande som vi har som kund, leverantör och arbetsgivare.
 • för att skicka kommunikation, inbjudningar, systeminformation och nyhetsbrev.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. Vi använder data för att hålla kontakt med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post, telefon eller andra sätt för att ge svar på dina frågor om våra erbjudanden och tjänster. Vi kan komma att skicka nyhetsbrev och vill du inte längre ta emot våra utskick kan du lätt avregistrera dig från listan.

Annonser som du ser på våra sajter, hos tredje parts siter och i sociala medier kan väljas utifrån data om dig som vi bearbetar, till exempel dina intressen, din yrkestitel, ditt företag, sökfrågor eller innehåll du konsumerar.

Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, positionsdata (där möjligt), sökfrågor, intressen, användningsdata från vår webbplats och från våra annonsörers webbplatser. Vi refererar till dessa annonser som ”intressebaserad reklam” i den här policyn.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan enkelt avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på en länk i våra mejl. Du kan även när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna. Om du vill bli bortglömd eller få ut din data var god mejla gdpr@addmobile.se så återkommer vi inom 30 dagar.

Vår hemsida

När du besöker vår webbplats, kan vi bara identifiera din dators IP-adress. Trots dessa uppgifter förblir du anonym, om du inte själv väljer att lämna uppgifter som kan identifiera dig, exempelvis genom att skicka e-postmeddelanden till oss, fylla i ett formulär eller om du på annat sätt väljer att lämna uppgifter om dig själv eller din verksamhet. Väljer du att lämna upplysningar som identifierar dig, samlar vi in dem för användning i de syften som anges i denna integritetspolicy.

Cookies och liknande teknik

AddMobile använder cookies för att förbättra tjänsterna och användarupplevelsen på webbsidan och för att utföra nödvändiga affärsåtgärder, samt för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten.

Om du besöker en hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en så kallad cookie, på besökarens dator. Den är unik för dig, men innehåller inte information som identifierar dig personligen och kan endast läsas av servern som skickade den. Bland annat gör den att du enkelt kan navigera på en webbplats. Syftet är att berätta för vår server att du har återvänt till en viss webbsida. Det spar tid för dig då en cookie hjälper webbplatsen att komma ihåg vem du är. Den hjälper oss även att förbättra vår hemsida, eftersom vi genom dem lär oss vilka sidor som är populärast. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till att man får använda dessa.

Du kan inaktivera lagring av cookies i din webbläsare. Nekar du cookies kan detta medföra att funktionaliteten av webbplatsen begränsas. Här hittar du information om hur du hanterar cookies i de vanligaste webbläsarna:

Microsoft Edge
Google Chrome
Firefox
Safari

Cookies som används för marknadsförings- och statistikändamål:

Företag: Caldera Forms

Domäner: www.calderaforms.com

Caldera Forms is a WordPress form builder plugin.

Terms and Conditions 

Företag: Facebook Inc.

Domän: www.facebook.com, www.instagram.com

Facebook is an online social networking service that enables its users to connect with friends and family as well as make new connections.

Instagram is an online social networking service that enables its users to connect with friends and family as well as make new connections and follow for instance influencers, celebrities and brands.

Terms and Conditions

Privacy Policy

Företag: Google Inc.

Domäner: doubleclick.net, youtube.com

Google operates Google Ads, Display & Video 360, and Google Ad Manager. These services allow advertisers to plan, execute and analyze marketing programs with greater ease and efficiency, while enabling publishers to maximize their returns from online advertising. Note that you may see cookies placed by Google for advertising, including the opt out cookie, under the Google.com or DoubleClick.net domains.

För mer information, se: https://policies.google.com/technologies/ads

Terms and Conditions

Privacy Policy

Företag: LinkedIn

Domäner: ads.linkedin.com, linkedin.com, platform.linkedin.com, px.ads.linkedin.com, snap.licdn.com, www.linkedin.com

LinkedIn is a business- and employment-oriented social networking service that operates via websites and mobile apps.

Terms and Conditions

Privacy Policy

Företag: Mynewsdesk

Domäner: www.mynewsdesk.com

Mynewsdesk erbjuder alla typer av organisationer en modern, digital PR-lösning för att engagera och interagera med journalister, opinionsbildare, kunder, bloggare och annan relevant publik. Företag och organisationer skapar och delar information för ökad exponering. Kommunikatörer hanterar effektivt all sin kommunikation i ett nyhetsrum där bland annat pressmeddelanden, högupplösta bilder och videor får spridning genom rätt kanal, vid rätt tidpunkt, till rätt publik.

Terms and Conditions

Privacy Policy

Företag: Upsales

Domäner: www.upsales.com, power.upsales.com

Upsales CRM hjälper tusentals företag att hitta nya leads, vinna fler affärer och skapa merförsäljning hos befintliga kunder.

Terms and Conditions

Privacy Policy

 Anledningar till varför vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med våra samarbetspartners. I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 • följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter.
 • skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada.
 • hantera och upprätthålla säkerheten för våra tjänster, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk, skydda rättigheter eller egendom som tillhör AddMobile, inklusive verkställa de villkor som styr användning av tjänsterna.
 • Om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör AddMobile, överlåter AddMobile ärendet till myndigheterna.

Observera att vissa av vår sajtlänkar går till produkter, tjänster och företag hos tredje part vars personuppgiftspolicy skiljer sig från AddMobiles. Om du anger personuppgifter hos någon av dessa tredje parter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy.

Dina individuella rättigheter

AddMobile följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt medgivande, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande för framtida behandling av personuppgifter.
 • Du har rätt att begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet.

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det med ditt samtycke och/eller på behovsbasis, i syfte att kunna driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system, förbättra innehållet och kvaliteten på vår hemsida eller uppfylla andra berättigade intressen enligt beskrivningen i avsnitten ”Hur vi använder dina personuppgifter” och ”Anledningar till varför vi delar dina personuppgifter” ovan.

Säkerhet för dina personuppgifter

AddMobile arbetar aktivt för en trygg och säker hantering av dina personuppgifter. För att säkra dina uppgifter har vi infört centralt styrda säkerhetsåtgärder. Vi har till exempel krypterade och behörighetsbegränsade portaler för drift av servrar och tjänster. AddMobile genomför årliga internrevisioner där införda IT- och informationssäkerhetsåtgärder testas samt kontrollerar efterlevnad av processer, rutiner och riktlinjer.

Vårt bevarande av personuppgifter

AddMobile bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra produkter, tjänster och marknadsföring/kommunikation. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera.

Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:

 • Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna, tjänsterna och kommunikationen?

Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra produkternas och tjänsternas prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs – och bokföringsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.

 • Är den personliga informationen av extra känsligt slag?

I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.

 • Har AddMobile antagit och informerat om en specifik bevarandeperiod för en viss typ av data?

Vi lagrar dina kontaktuppgifter i vårt molnbaserade marketing automation system, supportsystem, ekonomisystem och kundsystem.

Känslig information lagras låst och behörighetsbegränsat på vår produktionsserver.

 • Har användare godkänt användning av en längre bevarandeperiod?

I så fall lagrar vi informationen i enlighet med ditt tillstånd.

 • Har AddMobile juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra informationen?

Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsorder om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras enligt ändringar och tillägg i enlighet med AddMobile AB. Om det sker större förändringar i policyn eller i hur AddMobile använder dina personliga data, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft. Senast uppdaterad 2020-06-01.

Kontakta oss

Har du en fråga som gäller dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vårt dataskyddsombud?

Hör av dig till oss på gdpr@addmobile.se så hjälper vi dig.

Vill du veta mer?

Ring oss så pratar vi om dina behov, digitalisering eller vad du vill.

040-66 33 100

Jag vill bli kontaktad