Om ID06


Sedan 2015 är vi på AddMobile en ackrediterad samarbetsparter till ID06.

ID06 är ett RFID-kort som lanserades 2006 för att främja säkra arbetsplatser och sund konkurrens i byggbranschen. Grundprincipen är att systemet ska fungera som en ID-handling för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla dem till en arbetsgivare. Kortet innehåller bland annat information om ditt personnummer och vilket företag du arbetar på. Företag som ansluter sig till ID06-systemet behöver dessutom uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.

ID06-kortet är branschstandard och har flera användningsområden, det kan användas vid olika byggarbetsplatser samt fungerar för olika system och lösningar. Idag är ett personligt ID06-kort obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten arbetsplats.

Vill du veta mer om ID06? Klicka här för att komma till deras hemsida.

Vad säger lagen?


Den 1 januari 2016 instiftades lagen som gör det obligatoriskt att på de flesta byggarbetsplatser i Sverige ha en elektronisk personalliggare. Det innebär att alla företag och personer som deltar i byggverksamheten ska registreras i personalliggaren och att Skatteverket får göra oanmälda besök på arbetsplatserna för att kontrollera att lagen följs. Genom en obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras det bland annat för obehöriga att vistas på arbetsplatsen.

Du måste du inte ha ett ID06-kort för att uppfylla de krav som Skatteverket har på personalliggare – men det kan underlätta. Med en elektronisk personalliggare från AddMobile, kopplad till ID06-systemet, sker in- och utcheckningen vid arbetsplatsen smidigt. Dessutom kan Skatteverket ta ut närvarolista på egen hand utan att en administratör behöver vara på plats.

Mer information om lagen kring personalliggare i byggbranschen hittar du hos Skatteverket.

Läs mer om våra ID06-anpassade produkter

Så här beställer du ditt ID06-kort