Nyckelfria lösningar underlättar för Sjövalla Byggservice AB


Idag använder Sjövalla Byggservice AB flera av AddMobiles passagelösningar; dörrstyrning, Smartlås och personalliggare.

Dörrstyrningen är en fast monterad låslösning som främst används till dörrar ute på byggarbetsplatser men Sjövalla Byggservice AB har hittat ännu ett användningsområde – på sitt kontor.

– Dörrlösningen är fantastiskt bra. Vi använder den på kontoret så nu behöver vi inte längre ha med oss nycklar, vi använder bara våra ID06-kort för att komma in. Dessutom kan vi ställa in vem som har behörighet att öppna de olika dörrarna, säger Pontus Johannesson, affärsområdeschef på Sjövalla Byggservice AB.

Smartlåset är ett portabelt lås som installeras på ytterdörrar. Precis som för dörrlösningen används ID06-kort för att komma in och det går att styra unika tillträden för respektive dörr. Sjövalla Byggservice AB använder smartlåset vid försäkringsarbeten och vid ombyggnationer både för fastighetsägare och privatpersoner.

– Smartlåset är en jättebra produkt. Vi monterar lösningen hemma hos kunden när vi får ett uppdrag och tar enkelt bort den när vi avslutar arbetet. Speciellt bra är att vi slipper göra åverkan på dörren och kunden kan själv använda sina nycklar som vanligt under tiden, säger Pontus Johannesson.

”Dörrlösningen är fantastiskt bra. Vi använder den på kontoret så nu behöver vi inte längre ha med oss nycklar, vi använder bara våra ID06-kort för att komma in. Dessutom kan vi ställa in vem som har behörighet att öppna de olika dörrarna.”

Pontus Johannesson, affärsområdeschef på Sjövalla Byggservice AB

Personalliggaren gör det möjligt för Sjövalla Byggservice AB att ställa krav på sina leverantörer och samarbetspartners att använda ID06-kort vilket i sin tur bidrar till en säkrare och tryggare arbetsplats.

Valet av AddMobile som leverantör innebär flera fördelar för Sjövalla Byggservice AB. En leverantör som tar ett helhetsansvar för flera kompletterande lösningar – i ett och samma system – och har en hjälpsam och duktig support som verkligen kan produkterna.

Med hjälp av AddMobiles dörrstyrning och Smartlås behöver Sjövalla Byggservice AB inte länge ansvara för nyckelhantering och kommer därmed ifrån risken att nycklar ska komma bort, samt utgifter kopplade till detta. Dessutom minskar företagets körningar för att hämta och lämna nycklar på kontoret vilket minskar deras utsläpp samt hjälper dem att spara in tid.

Sjövalla Byggservice AB startade sin verksamhet 1992, inledningsvis med att bistå försäkringsbolag och att åtgärda vattenskador, brandskador samt inbrottsskador. Med tiden har företaget breddat sin verksamhet att även omfatta entreprenader, ombyggnader, serviceuppdrag samt hyresgästanpassningar. Sjövalla Byggservice AB arbetar främst i Göteborg med omnejd. Företagets vision är att alla inom företaget gemensamt strävar mot att ständigt förbättra sig och på så sätt skapa nöjda återkommande kunder.

Läs mer om våra passagelösningar

Läs mer om vad våra kunder säger om oss

Vill du veta mer?

Ring Bo!
Affärsutvecklare
bo.lyvall@addmobile.se

040-66 33 104