Inga missade intäkter för Bunkeflo Byggplåt


Förr hade Mats Nilsson, VD på Bunkeflo Byggplåt, stora problem med att flera månader gamla arbetsorder kunde dyka upp lite var som helst. Ofta saknades information om material och tider vilket innebar att intäkter gick förlorade.

Fakturaunderlag som samlades i pappershögar var både komplicerade och tidskrävande att gå igenom för att säkerställa att siffrorna stämde – vilket de ändå ofta inte gjorde.

– Innan AddMobile tappade vi 20 procent av all debiterbar tid varje månad och jag fick knappt verksamheten att gå runt, trots att vi var fullbokade.

Med AddMobiles projekthantering har företagets ekonomi förbättrats, det administrativa arbetet minskat och Mats arbetsdagar avlastats avsevärt.

”Innan AddMobile tappade vi 20 procent av all debiterbar tid varje månad och jag fick knappt verksamheten att gå runt, trots att vi var fullbokade.”

Mats Nilsson, VD på Bunkeflo Byggplåt

– Nu är det roligt att sätta sig med faktureringsarbetet. All information finns samlad digitalt och gör det mycket lättare att hantera. Jag kan dessutom pausa om något brådskande dyker upp, allt finns kvar när jag kommer tillbaka till datorn. Det är en vattentät lösning.

Bunkeflo Byggplåt grundades i Malmö 1993 av Mats Nilsson. Företaget utför arbeten i både stora och små projekt inom nyproduktion, renovering, ROT-arbeten, tillbyggnad och takarbeten som skivtäckning, bandtäckning samt kompletta papptak.

Läs mer om projekthantering

Detta säger våra kunder om oss

Vill du veta mer?

Ring Marie!
Innesäljare och Customer Success
marie.andersson@addmobile.se

040-66 33 115