Digital körjournal ger mer tid åt kunderna


AB Sjöbohem är fastighetsbolaget som vill ligga i framkant när det kommer till digitalisering. De arbetar aktivt med att identifiera sin utvecklingspotential och genomför löpande nödvändiga förändringar. Det gäller inte minst att komma ifrån manuell hantering av körjournaler för företagets servicebilar och istället arbeta digitalt. AddMobiles körjournal matchade AB Sjöbohems behov och digitaliseringen tog ett rejält kliv framåt för det framåttänkande fastighetsbolaget.

AB Sjöbohem upplevde att deras servicepersonal fick lägga onödigt mycket tid på att hantera sina körjournaler istället för att fokusera på hyresgästerna. Det var dessutom tidskrävande för ekonomiavdelningen att sammanställa informationen från servicepersonalen och därefter säkerställa att den var korrekt.

– Det var så enkelt att våra problem löstes över en natt. Med körjournalen registreras och lagras alla körningar automatiskt. På så sätt försvinner risken för handhavandefel och vi slipper merarbete eftersom informationen finns tillgänglig digitalt. Uppkommer det någon fråga internt eller om Skatteverket skulle komma på besök är det så mycket enklare för oss att söka upp informationen, säger Kent Tillberg, Förvaltningschef på AB Sjöbohem.

”Körjournalen är enkel att installera och väldigt smidig att använda. Den har alltid fungerat och är en stor hjälp i vardagen. Har jag branschkollegor som letar efter en digital lösning för körjournal rekommenderar jag alltid AddMobile.”

Kent Tillberg, förvaltningschef på AB Sjöbohem

När AB Sjöbohem får in akuta ärenden kan de nu effektivisera arbetsdagen genom att lokalisera och därefter skicka den servicebil som finns närmast platsen. På så sätt undviker de onödigt långa körningar och sparar både tid och pengar. En elektronisk körjournal bidrar också till en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Genom GPS-utrustningen kan arbetsgivaren se var servicebilen och därmed också personalen befinner sig. Det är extra viktigt för ensamarbetande servicepersonal.

– Körjournalen är enkel att installera och väldigt smidig att använda. Den har alltid fungerat och är en stor hjälp i vardagen. Har jag branschkollegor som letar efter en digital lösning för körjournal rekommenderar jag alltid AddMobile, säger Kent Tillberg.

AB Sjöbohem är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i Sjöbo kommun, Skåne. Företaget grundades 2005 och har idag 61 anställda.

Bolaget ska vara en professionell fastighetsutvecklare som skapar attraktiva miljöer för boende, samhällsservice och verksamheter. Arbetssättet genomsyras av enkelhet, fokus och ansvarstagande för en effektiv organisation byggd för att leverera en hög kundnytta. Visionen är att göra skillnad i utvecklingen och byggandet av Sjöbo kommun.

Läs mer om vår körjournal

Detta säger våra kunder om oss

Vill du veta mer?

Ring Marie!
Innesäljare och Customer Success
marie.andersson@addmobile.se

040-66 33 115