Att få de anställda med på tåget


Genom att engagera din personal bygger du en hållbar digitaliseringsprocess där alla är med på tåget mot mer effektiva arbetsdagar. Vi har samlat några råd och förhållningssätt för dig som beslutsfattare att ha med dig under resans gång.

Identifiera behoven

Vet du vad din verksamhet behöver kan du fylla behoven – var lyhörd för vad dina medarbetare upplever kan förbättras.

 • Vilka moment vill de anställda underlätta?
 • Vilka moment vill du underlätta?
 • Hitta lösningar som underlättar för alla
 • Vi hjälper dig att fylla era behov

Lösningar för din bransch

Informera de berörda

Att arbeta mer digitalt har många fördelar – det minskar risken för handhavandefel och skapar enklare arbetsflöden.

 • Presentera syftet med digitaliseringen
 • Koppla syftet till de identifierade behoven
 • Presentera lösningarna från AddMobile
 • Informera om processen och tidsplanen

Några av fördelarna med digitalisering

Uppmuntra de engagerade

Märker du att en eller flera medarbetare är extra engagerade kring det nya digitala arbetssättet – uppmuntra dem då ytterligare.

 • Utse ambassadörer över digitaliseringen
 • Involvera dem i besluten
 • Inspirera dem att uppmuntra andra
 • Låt dem handleda sina kollegor

Våra lösningar används på riktigt

Dela kunskap

Behöver ni hjälp med att komma igång med lösningarna utbildar vi er personal – antingen på plats hos er eller digitalt på distans.

 • Boka intern utbildning med AddMobile
 • Uppmuntra medarbetarna att hjälpa varandra
 • Be de anställda ge feedback om lösningarna
 • Dela kontaktuppgifterna till vår support

Vår support och FAQ

Vill du veta mer?

Ring oss så pratar vi om dina behov, digitalisering eller vad du vill.

040-66 33 100

Jag vill bli kontaktad