Fastighetsservice

Fastighetsservice

Färdiga lösningar för fastighetsnära tjänster

I Toolbox hittar du till exempel:

  • Sonderingar och inspektioner
  • Fastighetsservice
  • Städning (inkl. kontroller enligt INSTA)
  • Arbetsplatstjänster (vaktmästeri och dyl.)
  • Godshantering inom företag

Godshantering

Företag som levererar och distribuerar gods åt andra företag kan genom vår Toolbox-modul Godshantering få både kontroll och statistik. Scanna av allt gods direkt med streckkod och få full kontroll på var godset är, när det levererades till företaget, när det lämnades till mottagaren och vem som tog emot det. Allt för att säkerställa att gods inte hamnar på avvägar.

Städning

Vi tillhandahåller färdiga lösningar för INSTA-kontroller men även möjligheten att kontrollera utfört arbete genom att personalen checkar in och ut vilka utrymmen som städas genom att scanna av en streckkod. Personalen kan rapportera avvikelser eller skapa egna order i telefonen. Detta för att kunna fakturera extra beställningar utan risken att de glöms bort.

Fastighetsservice

Förutom vanlig orderhantering så innehåller AddMobile Toolbox en avtalsmodul för fastighetsförvaltning: AFF-modulen. Där kan man registrera avtal som omfattar åtagandet per fastighet inom en given tidsperiod (som definieras som ett projekt) för till exempel rondering. Utifrån det fördefinierade AFF-avtalet gör man sedan en planering i ett GANTT-schema. Där kan arbetsuppgifterna specificeras med bland annat utförandefrekvens och resurstilldelning. Planeringen genererar sen automatiskt arbetsordrar av systemet med valfri framförhållning (t.ex två veckor fram i tiden). Fältpersonalen får sen en arbetsorden med checklista till sin smartphone eller handdator där det är enkelt att bocka av utförda arbetsuppgifter samt lämna en kommentar till dessa.