Fältservice

Fältservice

Tidrapportering och tidredovisning vid fältarbete

AddMobile Toolbox är ett komplett system för företag som inriktar sig på olika typer av fältservice. Det ger dig full kontroll och effektiva lösningar på ditt företags serviceprocesser.

Dags för tidredovisning? Inga problem! Med vårt system löser du det snabbt och enkelt!

Vårt mobila system gör det enkelt att hantera serviceuppdrag. Du kan lätt utföra administrativa arbetsuppgifter på fältet och får därmed nya möjligheter att förbättra din verksamhet. Fältpersonalen får ett uppdrag direkt i sin smartphone och kan där registrera status och avvikelser, se utförda uppdrag, material och genomföra tidsregistrering.

Toolbox hjälper dig hitta till kunden genom GPS-funktionen, visar historik över reparationer för maskinen i fråga och när uppdraget är slutfört kan kunden signera direkt på plats.

Med Toolbox kan du ha ett komplett maskin- och anläggningsregister med spårning av utrustning så du alltid har full kontroll över alla delar. Eftersom en serviceorder är knuten till utrustningen kan du även se historik över utförda uppdrag på respektive maskin. Flyttar du enheterna mellan olika platser finns även möjligheten att registrera och spåra detta i Toolbox.

Dina kunder får bättre service och du får ökad överblick över din verksamhet. Och du kan enkelt se vilka serviceavtal som lönar sig.