Drift och underhåll

Drift och underhåll

GPS-positionering

Vårt system med GPS-positionering är ett av marknadens mest använda system för drift och underhåll inom bland annat sommar- och vinterväghållning och underhåll av utemiljöer. Toolbox har färdiga moduler för entreprenadföretag som utför drift och underhåll av olika utemiljöer åt kommuner eller Trafikverket. Det kan vara snöröjning, sommarväghållning, slåtter, eller olika former av markservice – till exempel inspektioner och vägvakter. Gemensamt för dessa lösningar är att att arbetsorderns eller fordonets position är en central funktion. GPS-positionerna kan hämtas in via en handdator eller en separat GPS-enhet. Den senare kan även kopplas direkt till ett fordons elektronisk (till exempel saltspridare).

Vårt system används inom ett trettiotal driftområden där underentreprenörer sköter vägdrift åt Trafikverket. Våra moduler modifieras löpande allt eftersom Trafikverket utvecklar sina krav som underentreprenörer måste uppfylla. Åtgärdsinformation från fordon i drift skickas löpande via TRISS till Trafikverket. Toolbox har också en komplett uppsättning av rapporter för vinterväghållning.

Planeringsvyer och översiktsvyer finns att tillgå för att kunna planera driften på ett så effektivt sätt som möjligt.
All karthantering är webbaserad. Detta innebär att den enkelt kan publiceras för allmänheten om så önskas. Du kan även se var fordon befinner sig samt fordonets historik. För snöröjning kan man via olika färgmarkeringar på kartan se var fordonet plogat eller saltat.

Vägvakt och inspektion

Toolbox innehåller ett komplett verktyg för vägvakter. Verksamheten kan planeras med vårt användarvänliga verktyg och fältpersonalen kan dokumentera åtgärder på plats direkt i telefonen med hjälp av vårt GPS-program. Om vägvakten upptäcker ett fel eller något som ska åtgärdas, kan detta direkt föras in i en ny order i telefonen. Personen på plats kan ta två bilder på objektet – före och efter åtgärd – som registreras på arbetsordern, med tillhörande GPS-position. Ordern kan även kompletteras med signatur och material – och då har du ett färdigt fakturaunderlag. Om en arbetsledare utfört inspektionen, kan den enkelt skickas vidare till ett lag som ska utföra uppdraget – komplett med uppdragsbeskrivning, foto och platsens position. Det inbyggda navigationspogrammet hjälper laget – med hjälp av vårt positioneringssystem – att hitta till platsen.

Vid inspektion av olika objekt – busskurar, brunnar och så vidare – finns det möjlighet att löpande lagra smartphonens GPS-position. Uppdrag kan skapas på vanligt sätt under rundan, men eftersom positionen lagras kan man följa rundan på en karta och se var och när den utfördes med både datum och klockslag.