Bygg och entreprenad

Bygg och entreprenad

AddMobile Toolbox är ett av de ledande systemen inom bygg och entreprenad.

Våra färdiga moduler, allt integrerat i samma plattform:

  • Betongtransport (betongbilar, rotpumpar och betongpumpar)
  • Asfalt
  • Mobilkranar
  • Anläggningsmaskiner
  • Specialtransport
  • Elektroniska personalliggare

Information i realtid

Chauffören får, i realtid, information om planerade körorder, avvikelser och meddelanden i sin smartphone. Nya chaufförer hittar snabbt till platsen för aktuellt uppdrag tack vare röststyrd och visuell guidning. Det blir också enkelt att fylla i fraktsedlar och tidrapporter direkt i den mobila enheten. Mottagaren av godset kan, direkt på skärmen, skriva under och därmed effektivisera faktureringsprocessen.

Medarbetarna på kontoret får bättre kontroll då de i realtid kan följa fordonen och enkelt hålla kontakten med chaufförerna. Med olika färger och symboler kan man lätt följa orderns och fordonets status. Statusen på fordonet kan ändras manuellt eller automatiskt genom geofencing-zoner.

Toolbox är intuitivt och det blir enkelt att hantera hela körorderprocessen med kunder, uppdrag, fordon, tid och material.För anläggningsmaskiner får man, via GPS, ett stöldskydd, men också ett mätverktyg för hur maskinen används i både driftstid och stilleståndstid. Med hjälp av det kan man effektivisera sina utnyttjandet av sina maskiner.