Mobil arbetsorder

Mobil arbetsorder

Vad passar ditt företag bäst?

Med fältpersonal kommer pappersarbete, jagande av tidsedlar och slarvigt ifyllda pappersorder. Låt vårt mobila system för montörer, servicetekniker och fordon underlätta för dig!

Skapa och planera en arbetsorder i webbläsaren med hjälp av Toolbox planeringsmodul och skicka ut den direkt till fältpersonalen. I programmet kan du följa status på alla uppdrag, sysselsättning på de olika montörerna och få överblick över alla tider. Detta gör att du får bättre kontroll över både pågående och utförda uppdrag och sparar både tid och pengar. Vår lösning ger fältpersonalen möjlighet att se bland annat fullständig uppdragsbeskrivning och information om kunden. De kan rapportera nedlagd tid löpande och koppla den till uppdraget genom att använda vår modul för tidrapport. All rapportering görs direkt i deras smartphone.

Med AddMobile Toolbox får du:

 • Enklare tidrapportering och hantering av arbetsorder.
 • Snabbare fakturering och mindre administration. 
 • Grafisk översikt över dagens arbetsordrar och fältarbeten. 
 • Mobil arbetsorder som skickas direkt till fältpersonalen.

 

Funktioner

AddMobile Toolbox är ett komplett system för mobil orderhantering och innehåller en mängd olika funktioner – en del är standard, en del kan läggas in mot en kostnad.

 • Mobil orderhantering
 • Resursplanering och kalender
 • Tidrapportering
 • Ändring och tilläggsarbeten (ÄTA)
 • Digital signatur
 • Bifogade filer
 • Formulär och checklistor
 • Kundwebb
 • Avtalshantering (AFF)
 • Elektroniska följesedlar
 • Integrationer till andra system
 • Positionering
 • Navigering
 • Inspektioner
 • Jobbköer
Integrationer

Integration mot andra system (till exempel affärssystem) görs med färdiga gränssnitt. Överföring av data till och från systemet görs enklast genom att utnyttja AddMobiles API-gränssnitt som finns tillgängligt i både XML- och ASCII-format.

Hämta kund- och artikelregister direkt från ekonomisystemet och slipp dubbelstansning. Från det mobila systemet kan man skicka in färdiga fakturaunderlag. Detta gör att man kan fakturera mycket snabbare. Integrationerna kan vara allt från enkla, standardiserade till mer komplexa. Vi har stor erfarenhet av integrationer och vårt API kan användas för de flesta typer av integrationer.

 •  Ekonomi- och affärssystem (där har vi idag färdiga moduler mot bland annat Visma Administration, Visma Compact och Fortnox).
 • Specialprogram, till exempel branschprogram.
 •  Kundprogram. Till exempel kan du få in order automatiskt i ärendehanteringssystemet och returnera orderstatus. 
 •  Kundportaler. Detta innebär att du till exempel kan lägga ut information i realtid.
 • Elektronisk följesedel från grossister. Vårt API har kopplingar mot flera av landets ledande grossister på hantverkssidan, framförallt inom el och VVS. Detta innebär att följesedeln på det som montören handlat i butiken hos grossisten omedelbart skickas ut elektroniskt till handdatorn och lägger sig på rätt arbetsorder som en materialorder. På så vis slipper man ta med sig följesedelpappret och ändra manuellt på den. Ändra direkt till rätt antal i handdatorn och fakturera snabbare och mer korrekt. Kontakta oss för att få en uppdaterad lista på integrerade grossister.
Förenklad tidrapportering

Med AddMobile Toolbox förenklar du tidrapportering och hantering av arbetsorder. Alla lönearter som används (normal arbetstid, övertid, frånvarokoder) läggs in i tidrapporteringssystemet.

Hantverkaren rapporterar dagligen all nedlagd tid på respektive uppdrag eller projekt genom att använda vår tidrapportsmodul. Allt detta går att göra direkt i din smartphone vilket gör att du slipper skriva en separat tidrapport på papper. Du slipper dessutom sammanställa alla dina timmar i slutet på respektive projekt eller uppdrag då du gör det dagligen.

Alla timmar samlas upp för respektive projekt och anställd. Arbetsledaren kan då enkelt attestera dem på sin dator och använda dem som underlag för att debitera kunder och betala ut lön. 

Fördelar
 • Bättre planering och mindre reskostnader för fältpersonal och förarna eftersom nya uppdrag sänds ut direkt under dagen. Personalen slipper åka till kontoret för att få skriftliga uppdrag. Färre körningar är också positivt för miljön.
 • Fakturera snabbare (många gånger redan samma dag) och förbättra på så vis kassaflödet. När arbetet är utfört skickas det färdiga uppdraget in direkt istället för att behöva vänta på en sammanställning som görs en gång i veckan.
 • Allt rapporteras in på en gång direkt från källan vilket leder till mindre administration. Detta innebär också mindre pappersarbete.
 • Allt finns i klartext direkt i telefonen – mindre missförstånd! Både kunder och anställda kommer att uppleva en högre kvalitet.
 • Bättre service åt kunderna eftersom man har koll på projekten.
 • Mindre stress för ägaren eller arbetsledaren – allt finns i databasen, vilket betyder att inget glöms bort och fakturering görs enkelt och snabbt.
Visma Administration

Som Visma Integrationspartner har vi färdiga integrationer till Visma Administration och Visma Lön 600.

Det funkar såhär:

 1. En order skapas i vårt webbaserade program och skickas till fältpersonalen och Visma Administration.
 2. Artikelraderna kan innehålla både material och nedlagd tid. Tiden kan samlas ihop per löneart och visas radvis.
 3. Kunder och artikelregister underhålls i Visma Administration som vanligt.
 4. Tillfälliga och nya kunder hanteras i systemet.
 5. Fält som förs över är bland annat arbetsplats, kundens referens och referensnummer, arbetsbeskrivning, projektnummer, notering på ordern, artikelrader och tidsposter.

150integration

Visma Compact

Som Visma Integrationspartner har vi även färdiga integrationer till Visma Compact och Visma Lön 600.

Det funkar såhär:

 1. En order skapas i vårt webbaserade program och skickas till fältpersonalen och Visma Compact.
 2. Artikelraderna kan innehålla både material och nedlagd tid. Tiden kan samlas ihop per löneart och visas radvis.
 3. Kunder och artikelregister underhålls i Visma Compact som vanligt.
 4. Tillfälliga och nya kunder hanteras i systemet.
 5. Fält som förs över är bland annat arbetsplats, kundens referens och referensnummer, arbetsbeskrivning, projektnummer, notering på ordern, artikelrader och tidsposter.
Beställ personalliggare Support Kontakta oss Vill du veta mer?