Elektronisk och digital körjournal

Enligt Skatteverket bör man skriva körjournal om man har eller har tillgång till ett fordon som ägs av företaget, detta för att undvika en skattesmäll vid en eventuell revision från myndigheterna. Och där slarvas det ofta! 

Med AddMobile Körjournal kan du enkelt få en elektronisk eller digital körjournal för dina fordon, oavsett om det är en tjänstebil eller en servicebil. Via en GPS-enhet så loggas alla körningar som fordonet gör. Dessa registreras på en server, som sedan samlas upp och sammanställa på en Web-sida.

Man kan komma åt och editera den elektroniska körjournalen både i handdatorn som förare eller via Webben. Via en enkel knapptryckning kan man enkelt ange om körningen är privat eller i tjänsten. Alternativt kan den användas för identifiering av föraren, om det är så att servicebilen används av olika personer.

GPS körjournal

En GPS monteras in i fordonet. Monteringen är enkel och kan göras både fast eller direkt till fordonets 12 Volts uttag. GPS:en sänder kontinuerligt in fordonets positioner via ett inbyggt SIM-kort till en server, där de sammanställs till olika resor. En resa slutar när man slår av tändningen alternativt står stilla en kort stund. Varje körning består av följande uppgifter:

  • Tidpunkt och adress för körningens start
  • Tidpunkt och adress för körningens slut
  • Körningens totala tid och sträcka
  • Om det är en privat eller tjänstekörning

 När dagen är slut får man helt automatiskt upp en samlad bild av alla dagens körningar i sin handdator, mobiltelefon eller via Webben. Där kan man komplettera med:

  • Uppgifter om tjänste och privat körning
  • Ärende
  • Vem som besökts
  • Mätarställning

När man kompletterat den digitala körjournalen, så kan man skriva ut en sammanställning t.ex. månadsvis. AddMobile Körjournal är helt web-baserat och man behöver därför inte göra någon egen installation, utan man har åtkomst till sin Körjournal via Internet.

Körjournal med föraridentifiering

För de bilar som har olika förare, så finns det möjlighet att logga in via sitt digitala ID-kort eller passerbricka för att identifiera sig. Kortet innehåller ett chip som kan avläsas av en avläsare i bilen. När man håller kortet framför avläsaren, så skickas en signal via GPS:en till den centrala databasen, som verifierar att föraren är inloggad/behörig.

Vidare kan man skriva ut rapporter för varje enskild förare och se vilka fordon denne kört, eller rapport för bilen för att se vilka förare det är som har kört bilen under vald period.

KörjournalsApp

AddMobiles KörjournalsApp medföljer kostnadsfritt. Appen finns både för Iphone och Android-telefoner. Med den kan du enkelt administrera din körjournal direkt när resan är avslutad - om du vill. Eller så kan du göra det i efterhand.

Via en knappsats anger du om det är Privat eller Tjänsteresa. Ändringen gäller tills du ändrar på nytt via knapparna.

I appen kan du se alla körningarna, grupperat per dag. Du ser starttid, sluttid, adress, hur länge resan varade och total körsträcka. På respektive resa kan du ange resans syfte eller ange kommentarer. Du kan även se var resan slutade via en Google karta, om du är tveksam i efterhand.

Om körjournalen är kopplad till AddMobile Toolbox, så kan du koppla resorna till en arbetsorder via appen.